Surveys in Differential Geometry

Volume 13 (2008)

Milnor K2 and field homomorphisms

Pages: 223 – 244

DOI: https://dx.doi.org/10.4310/SDG.2008.v13.n1.a7

Authors

Fedor Bogomolov (Courant Institute, New York University)

Yuri Tschinkel (Courant Institute, New York University)

Published 1 January 2008